+381 63 330 601
RADNO VREME 9:00-17:00
ZATRAŽITE POZIV
VAŠE IME:
BROJ TELEFONA:
TERMINI
VAŠE IME:
BROJ TELEFONA:
E MAIL:
KOMENTAR

Mogućnosti tretmana i troškovi tretmana

Simpladent tretman Vam omogućava da uštedite vreme i novac. Razlog za to se ne krije u tome što Vam nudimo jeftine implantate i neorginalan pribor za ugradnju već u tome što koristimo naprednu i efektivnu tehnologiju. U poređenju sa konvencionanim metodama,naš profesionalni rad je 2 do 3 puta jeftiniji jer će Vam biti potrebno manje dolazaka u stomatološku ordinaciju,manje preduzetih koraka tokom trajanja tretmana (nema potrebe za ugradnjom veštačke kosti) i medikamenti Vam gotovo neće biti potrebni. Vreme trajanja tretmana će se drastično smanjiti.

Iako su usluge i stomatološki radovi u svim Simpladent klinikama istovetnog kvaliteta, cene mogu da se razlikuju među klinikama i u različitim zemljama. Razlike u cenama su povezane sa različitim troškovima života, različitim oporezivanjem, zatim zavise od lokacija klinika i od troškova zubne tehnike.


 1. Jedan zub nedostaje ili mora biti izvađen; Zamena implantatom/ima i krunom
  Prikaz slučaja:

  Gornji levi centralni sekutić je morao biti izvađen zbog karijesa i apikalne infekcije.

  Zub je zamenjen BCS implantatom odmah posle ekstrakcije.

  Privremena kruna je bila fiksirana odmah nakon ugradnje implantata, na period od tri meseca.

  Definitivna kruna je izrađena od cirkonijum/keramike.


  Zavisno od kliničke situacije, kutnjaci mogu biti zamenjeni sa 2-3 implantata (broj implantata odgovara broju korenova zuba koji nedostaje).

 2. Oštećenje ili odsustvo tri ili više zuba; Zamena sa tri do pet implantata i krunama
  Prikaz slučaja:

  U gornjoj vilici pet zuba nedostaje. Zamenjeni su sa četiri implantata i mostom.

  Inkorporiran most u frontu, ne zamenjuje samo zube. Takođe pruža potporu mekim tkivima usne i zbog toga donji deo srednje trećine lica dobija na volumenu.
 3. Tretman gornje ili donje vilice
  Prikaz slučaja:

  Preostali zubi su teško oštećeni, dok je volumen kosti redukovan. Ovaj slučaj nije moguće sanirati konvencionalnim dentalnim implantatima.

  Posle samo nekoliko dana, donjoj vilici je vraćena funkcija i estetika. Tokom tretmana nisu se javljali otoci niti jači bol. Tretman je moguć i u gornjoj vilici.
 4. Potpuna rekonstrukcija obe vilice.
  Prikaz slučaja:

  Iako je zatečena loša klinička situacija pre početka tretmana, odmah nakov vađenja zuba uugrađeni su implantati.

  Tri dana kasnije fiksni (ovde: privremeni) mostovi su cementirani i u gornjoj i u donjoj vilici.


Ovde predstavljeni klinički slučajevi pružaju samo osnovne informacije o mogućim tretmanima. Nisu mogući istovetni rezultati u svim kliničkim slučajevima. Treba razumeti da izgled novih zuba zavisi od količine raspoložive kosti i volumena mekih tkiva. Implantati ne mogu da zamene kost i meka tkiva. Implantati obezbeđuju stabilnu osnovu za ugradnju protetskih kruna i mostova. Strategic Implant® omogućavaju rad bez koštanih augmentacija. Oni koriste raspoloživu kost.