+381 63 330 601
RADNO VREME 9:00-17:00
ZATRAŽITE POZIV
VAŠE IME:
BROJ TELEFONA:
TERMINI
VAŠE IME:
BROJ TELEFONA:
E MAIL:
KOMENTAR

IMPLANTOLOGIJA

Šta je "Strategic Implant®"?

Termin Strategic Implant® pojavio se pre više od 15 godina. Tada je počeo napredak u modernoj dentalnoj implantologiji. Razvijene su tehnologije za svladavanje najtežih slučajeva atrofije kada se činilo da ne postoji način da se pomogne pacijentu. Danas I pacijenti sa dijebetesom I ostalim medicinskim problemima mogu biti tretirani uz pomoć Strategic Implant®.

Svaki Strategic Implant® je fiksiran na najmanje dva mesta u kortikalnoj kosti. Ova kost poseduje visok nivo mineralizacije. Strategic Implant® se ugrađuju isključivo u kost velike gustine, koju svi poseduju u dovoljnoj količini.

Kortikalna kost je veoma pogodna za transmisiju opterećenja zahvaljujući visokom nivou mineralizacije. Pruža mogućnost za rad u protokolu imedijantnog opterećenja. Prema tome, čak I u slučajevima velikog gubitka kosti I dugogodišnje potpune bezubosti, pacijent može imati prekrasan osmeh u roku nekoliko dana, maksimalno 3.

Više od 1 000 000 implantata je ugrađeno, na hiljade zadovoljnih pacijenata iz nemerljivog broja zemalja širom sveta.

6 prednosti Strategic Implant®:

 1. Svi pacijenti kojima su implantati neophodni mogu biti tretirani (bez izuzetka) i bez obzira na stepen gubitka kosti i prisustsvo ili nedostatak vlastitih zuba.
 2. Potrebna je samo jedna intervencija. Strategic Implant® su povezani (trajnim ili privremenim) mostovima ubrzo nakon ugradnje. Ukoliko je potrebno, drugi most (po želji može biti napravljen od drugog materijala) moguće je postaviti 6-9 meseci kasnije. U većini slučajeva prvi most je ujedno I definitivni.
 3. Nizak broj hirurških I ostalih tretmana značajno smanjuje ukupne troškove u poređenju sa ostalim tradicionalnim metodama. Brze I efikasne mere će biti preduzete od strane naših specijalista ukoliko dođe do bilo kakavih komplikacija.
 4. Strategic Implant® malog prečnika gotovo uopšte ne utiču na dotok krvi u kost, u svakom slučaju mnogo manje u poređenju sa konvencionalnim implantatima.
 5. Budući da se Strategic Implant® mogu (moraju) imedijantno opterećivati, pacijenti se izuzetno brzo mogu vratiti svakodnevnom životu.
 6. Strategic Implant® poliranih površina su gotovo oslobođeni opasne infekcije oko implantata: nije pronađen periimplantitis (videti: www.peri-implantitis.info da se informišete o ovom problemu koji je povezan sa konvencionalnim dentalnim implantatima).

U poslednjoj deceniji, zahvaljujući marljivom radu hirurga i istraživačkog centra Simpladent/Švajcarska ( www.ihde.com ) u saradnji sa International Implant Foundation ( www.implantfoundation.org ), Strategic Implant® dostigla je visok nivo perfekcije. Tehnologija kombinuje upotrebu kortikalne kosti uz pomoć patentiranih BECES® implantata.

Simpladent GmbH je razvio revolucionaran koncept tretmana u saradnji sa maksilo-facijalnim odsekom Beogradskog Univerziteta (Prof.V.Konstantinović, Prof.Lazić). Oni su istinski pioniri i vodeći svetski specijalisti u ovom polju, npr. ugradnja lateralnih i šraf srtategic implantata u frontalnu kost, mastoidnu kost i glabelu.

Naravno, dalji razvoj implantata se neće zaustaviti ovde. Simpladent GmbH sarađuje sa vodećim istraživačkim institucijama širom sveta. Danas, implantati proizvedeni od strane Simpladent GmbH su najbolji sistemi implantata za imedijatno opterećenje trenutno dostupni.

VRSTE IMPLANTATA

Simpladent GmbH kompanija proizvodi više od 50 vrsta implantata za imedijantno opterećenje kako bi bilo moguće rešiti svaki dentalni problem. Specijalisti Simpladent asocijacije Vam mogu u svakom trenutku ponuditi bilo koji tip od postojećih implantata, najprikladniji za odgovarajuću protetiku. Naravno, kod izbora implantata, osim raznolikosti i kvaliteta, bitna je veština Vašeg stomatologa. To je razlog zašto svi stomatolozi unutar asocijacije prolaze konstantne obuke u Švajcarskim i Nemačkim klinikama. Time se omogućava optimalan i tačan izbor implantata za svaki pojedinačni slučaj.

 • BECES
  Koriste se imedijantno nakon ekstrakcije (čak i inficiranih) zuba i ugrađuju se direktno u ekstrakcionu alveolu. Dizajn implantata omogućava da se koriste udaljeni,kortiklani delovi kosti.
 • BECES MU
  Jedinstvena kombinacija elastičnog dizjna implantata za kortikalnu fiksaciju i šraf fiksacije za protetski rad.
 • BECES EX
  BECES EX odlikuju tri različita dizajna navoja na jednom implantatu: mikronavoji na nivou primarnog korteksa obezbeđuju stabilnost, agresivni navoji na sredini implantata omogućavaju sigurno sidrenje u svežoj ekstrakcionoj alveoli, apikalni kompresivni navoji obezbeđuju stabilnost u spongioznoj kosti koja može da se komprimuje. Zahvaljujući poliranom dizajnu, implantati su oslobođeni pojave peri-implantitisa.
 • KOS
  Kompresivni implantati oblika korena zuba za transmukoznu inserciju. Koriste se u beskrvnom postupku, bez hirurškog reza i odizanja režnjeva, pa kao rezultat nema postoperativnog otoka pacijenata i gotovo su potpuno bezbolni. Ne zahteva preoperativnu, skupu nadogradnju kosti.
 • KOS+
  Jedinstveni dizajn kombinuje tehnologiju kompresivnih implantata I kortikalnih implantata u područjima nehomogene gustine kosti. KOS plus je najbolje ugraditi u sekundarni korteks.
 • KOS MU (Multiunit)
  Intrakoštani deo implantata je identičan sa KOS implantatom, ovaj implantat odlikuje još jednodelni Multiunit-abatment koji omogućava fiksiranje mostova koji se šrafe.
U klinikama Simpladent grupe koriste se samo moderni, patentirani Strategic Implant® I originalni delovi proizvedeni u fabrici Simpladent GmbH, Švajcarska.

PROCEDURA POSTAVLJANJA Strategic Implant®

1.Pregled usne duplje i rendgenskog snimka obezbeđen je od strane ordinirajućeg stomatologa. Posle detaljnih objašnjenja i odgovaranja na pitanja vezana za tretman, određuje se datum tretmana. 2. Tretman često počinje odmah, jer mere predostrožnosti potrebne kod tretmana konvencionalnim implantatima (preoperativno poboljšanje oralne higijene, periodontalni tretman itd) nisu potrebne ako se sprovodi tretman Strategic Implant® ukoliko se zubi koji su deo tretmana jednostavno odstrane.

Na dan operacije ukoliko je potrebno odstranjuju se zubi I odmah ugrađuju implantati. Odmah nakon ugradnje implantata započinje se sa protetskim tretmanom: uzimanje otiska I registrovanje zagrižaja. Posle nekoliko sati, a maksimalno u toku sledećeg dana metalni ram mosta ili plastični šablon (za cirkonijum) će biti napravljeni, probani na pacijentu i podešeni. U toku drugog ili trećeg postoperativnog dana fiksira se most. Tog dana mozete isprobati sve mogućnosti Vaših novih zuba - da jedete, smejete se, pričate.

 1. Konsultacije vezane za kliničku situaciju pacijenta I određivanje plana terapije
 2. Uklanjanje preostalih zuba (ako je potrebno) I ugradnja implantata
 3. Proba buduće konstrukcije
 4. Permanentna fiksacija protetskog rada
 5. Korekcija zagrižaja

Komparaciona tabela različitih metoda dentalne implanologije

Implantacija
Strategic Implant®
faza
Konvencionalni implantati

Pregled

Dijagnostički postupci (snimak zuba, kompijuterizovana tomografija, otisci, zavisno od slučaja)

Plan terapije

1

Pregled

Dijagnostički postupci (snimak zuba, kompijuterizovana tomografija, otisci)

Plan terapije

Priprema usne duplje: uklanjanje zuba i zaostalih korenova, ugradnja implantata, uzimanje otisaka neophodnih za izradu protetskog rada, kontrola snimka.

2

Priprema usne duplje: uklanjanje zuba i zaostalih korenova

Proba rama mosta (na dan ugradnje implantata ili sutradan)

3

Koštana augmentacija/ sinus-lift (ako postoje indikacije)

Cementiranje protetskog rada (2-3 dana posle ugradnje implantata)

4

3-5 meseci "vreme zarastanja" za (postepenu) integraciju implantata u spongioznu kost.

5

Zarastanje kosti (3-5 meseci)

6

Otkrivanje implantata, ugradnja formera za gingivu

7

Otisci za protetski rad

8

Cementiranje protetskog rada

Trajanje tretmana: od 1 do 5 dana

Broj poseta stomatologa: 3

Ukupno

Trajanje tretmana: 4 - 24 meseca

Broj poseta stomatologa: 8 - 25

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE

Indikacije za Strategic Implant®:

 • svi slučajevi u kojima nedostaje nekoliko zuba ili ih je potrebno izvaditi
 • ukoliko je postupak ugradnje dvofaznih implantata ili augmentacije kosti bio neuspešan
 • svi slučajevi atrofije kosti, od početnog stadijuma do veoma izražene atrofije
 • tretman za pušače je moguć sa istim šansama za uspeh
 • dijabetes I ostale teške bolesti koje usporavaju proces zarastanja rana

Kontraindikacije:

 • produžena oralna ili i.v. upotreba Bifosfonata (funkcija koštanog sistema mora biti proverena pre tretmana implantatima)
 • slučajevi u kojima nije moguća bilateralna, ujedačena mastikacija, tj. kada funkcija mastikatornih mišica ili njihova inervacija nisu očuvani. Za više informacija pogledati uputstva za Strategic Implant® na www.implant.com

PRE I POSLE

 • Pacijent je imao proteze na 3 zuba u gornjoj vilici i na 4 zuba u donjoj vilici. Nakon 12 godina korišćenja ovih proteza, svi zubi su izvađeni i ugrađeno mu je 19 Strategic Implant®. Definitivan protetski rad je cementiran posle 3 dana. Pacijent je odmah mogao da jede normalno. Tretman je drastično promenio njegov život i on je odmah povratio samopouzdanje.
Ovde predstavljeni klinički slučajevi pružaju samo osnovne informacije o mogućim tretmanima. Nisu mogući istovetni rezultati u svim kliničkim slučajevima. Treba razumeti da izgled novih zuba zavisi od količine raspoložive kosti i volumena mekih tkiva. Implantati ne mogu da zamene kost i meka tkiva. Implantati obezbeđuju stabilnu osnovu za ugradnju protetskih kruna i mostova. Strategic implantati® omogućavaju rad bez koštanih augmentacija. Oni koriste raspoloživu kost.

Garancija

Svi Strategic Implant® poseduju doživotnu garanciju od strane proizvođača. To znači da će implantati i delovi implantata biti zamenjeni besplatno.

Garancija na rad ordinirajućeg doktora ne može biti obezbeđena, jer proces zarastanja zavisi većinom od pacijenta. Bez obzira, pripadnici Simpladent grupe će pružiti pomoć bilo besplatno ili po značajno sniženim cenama ako se pojedinačni implantati ili protetski rad moraju zameniti zbog neočekivanih događaja. Period na ovu vrstu garancije je obično 4 godine.

Obratiti pažnju na činjenicu da bi garancija bila validna, redovni kontrolni pregledi u ovlašćenim Simpladent klinikama su neophodni.

Zahtev za garanciju može se podneti u svakoj Simpladent klinici.